Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > Garanties en Vrijwaringen – Verkoopovereenkomst

Garanties en Vrijwaringen – Verkoopovereenkomst

Garanties en Vrijwaringen in een Verkoopovereenkomst voor Aandelentransactie – Bescherming en Verantwoordelijkheid

Garanties en vrijwaringen vormen een essentieel onderdeel van een verkoopovereenkomst voor aandelentransactie. Ze zijn bedoeld om zowel de koper als de verkoper te beschermen en om mogelijke risico’s en aansprakelijkheden in verband met de transactie aan te pakken. In dit kennisbankartikel bespreken we de betekenis, het belang en de impact van garanties en vrijwaringen in het kader van een aandelentransactie.

Wat zijn Garanties en Vrijwaringen:
Garanties zijn verklaringen die door de verkoper worden afgelegd over de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie met betrekking tot het bedrijf dat wordt verkocht. Deze verklaringen kunnen betrekking hebben op financiële prestaties, activa, contracten, rechtszaken, enzovoort. Vrijwaringen daarentegen zijn overeenkomsten waarbij de verkoper zich verbindt om de koper te vergoeden voor eventuele verliezen of claims die voortvloeien uit inbreuken op de garanties.

Belang en Impact van Garanties en Vrijwaringen:

  1. Risicobeheersing: Garanties en vrijwaringen bieden een mechanisme om risico’s en mogelijke verborgen gebreken bloot te leggen en aan te pakken voordat de transactie wordt afgerond.
  2. Vertrouwen en Transparantie: Ze vergroten het vertrouwen van de koper in de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie en de integriteit van de verkoper.
  3. Onderhandelingsinstrument: De voorwaarden van garanties en vrijwaringen kunnen worden onderhandeld tussen de partijen als onderdeel van de deal.
  4. Vergoeding voor Verliezen: Vrijwaringen verschaffen de koper een middel om vergoeding te vragen voor financiële schade als gevolg van inbreuken op garanties.
  5. Correcte Informatie: Garanties stimuleren de verkoper om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken, waardoor latere conflicten worden voorkomen.

Typische Garanties en Vrijwaringen:

  1. Financiële Prestaties: Verklaringen over de financiële positie, boekhoudkundige praktijken en belastingaangiften van het bedrijf.
  2. Activastatus: Garanties met betrekking tot de eigendom en de staat van de activa van het bedrijf.
  3. Contractuele Verplichtingen: Verklaringen over de geldigheid en naleving van lopende contracten en overeenkomsten.
  4. Juridische Geschillen: Garanties met betrekking tot lopende of potentiële rechtszaken en geschillen.
  5. Intellectuele Eigendom: Verklaringen over de rechten en licenties met betrekking tot intellectuele eigendom.

Impact op de Transactie:
Een grondige analyse van garanties en vrijwaringen is van groot belang voor zowel de koper als de verkoper. Het is raadzaam om professionele juridische expertise in te schakelen om ervoor te zorgen dat deze elementen nauwkeurig en evenwichtig worden opgesteld in de verkoopovereenkomst. De details van garanties en vrijwaringen kunnen aanzienlijke invloed hebben op de transactie, waardoor beide partijen zich bewust moeten zijn van de gevolgen en verplichtingen die ermee samenhangen.

Conclusie:
Garanties en vrijwaringen vormen een juridisch raamwerk dat de koper en verkoper beschermt en verantwoordelijkheden definieert in het kader van een aandelentransactie. Ze zijn bedoeld om mogelijke risico’s en verborgen gebreken aan het licht te brengen en bieden een mechanisme om financiële vergoeding te verkrijgen voor eventuele inbreuken. Professionele juridische begeleiding is van het grootste belang bij het opstellen van garanties en vrijwaringen om ervoor te zorgen dat ze duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig zijn en dat de belangen van beide partijen worden gewaarborgd.

Wil je meer weten over de bedrijfsovername?

Klik hier