Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > Waardedrijvers

Waardedrijvers

Wat zijn dat en wat kan of moet je ermee?

Belangrijke Waardedrijvers

 1. Financiële Prestaties: Sterke en stabiele inkomsten en winstgevendheid zijn cruciaal. Efficiëntie in kostenbeheersing en goede marges kunnen aanzienlijk bijdragen aan een hogere waardering.
 2. Werkkapitaal Beheer: Effectief beheer van werkkapitaal zorgt voor voldoende liquiditeit om de dagelijkse operaties te ondersteunen en schulden op korte termijn af te lossen. Goed beheer van voorraden, debiteuren en crediteuren kan de cashflow verbeteren en operationele risico’s verminderen, wat aantrekkelijk is voor kopers.
 3. Groei Potentieel: Duidelijke mogelijkheden voor toekomstige groei door marktuitbreiding of productinnovatie zijn belangrijke verkoopargumenten.
 4. Klantenbasis: Een brede en loyale klantenbasis verlaagt het risico en verhoogt de waarde. Afhankelijkheid van een beperkt aantal klanten kan een waardedaling veroorzaken.
 5. Operationele Efficiëntie en Kostenbeheersing: Systemen die operationele efficiëntie verbeteren, zoals geautomatiseerde processen en kostenbesparende maatregelen, verhogen de waarde. Deze maatregelen tonen aan kopers dat het bedrijf zijn marges kan behouden of verbeteren.
 6. Afhankelijkheid van de Ondernemer: Als het bedrijf sterk afhankelijk is van de kennis, relaties of vaardigheden van de oprichter, kan dit een risico vormen voor kopers. Het verminderen van deze afhankelijkheid door een sterk managementteam en operationele systemen kan de verkoopwaarde verhogen.
 7. Afhankelijkheid van klanten en leveranciers: Als het bedrijf sterk afhankelijk is van een paar klanten of leveranciers dan is dat een risico voor de koper. Mocht zo’n klant of leverancier wegvallen dan kan dat (te) grote impact hebben op de organisatie en het resultaat. Ook bestaat er de kans dat een klant of leverancier zelf de werkzaamheden gaat integreren door een achter- of voorwaartse stap in de bedrijfskolom te integreren.
 8. Merkwaarde en Reputatie: Een sterk merk dat goed bekend staat bij klanten en leveranciers kan de transactiewaarde significant verhogen.

Voorbereidende Acties voor de Verkoop

 1. Verbeteren van Financiële en Operationele Rapportages: Zorg voor transparante en gedetailleerde financiële en operationele rapportages om het vertrouwen van kopers te winnen.
 2. Optimaliseren van Werkkapitaal: Analyseer en verbeter het beheer van voorraden, debiteuren en crediteuren om de cashflow te maximaliseren. Met een strak debiteurenbeleid kan je het gemiddeld aantal opstaande dagen van een debiteur vaak aanzienlijk verkorten. Dit maakt geld dat vast zit in de debiteuren vrij om andere dingen mee te doen, bijvoorbeeld leningen aflossen. Ook bij de crediteuren is nog wel eens winst te behalen door de maximale betalingstermijn te gebruiken. Het is in principe ‘gratis’ werkkapitaalfinanciering. Echter moet je wel heel bewust zijn van de gevolgen van een latere betaling van de crediteuren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je door hele snelle betalingen betere inkoopprijzen krijgt of betalingskorting. Dan is het de overweging wat aantrekkelijker is. Een leverancier loopt vaak wel een stapje harder voor zeer snel betalende klanten.
 3. Diversificeren van de Klantenbasis: Verminder de afhankelijkheid van enkele grote klanten door het klantenbestand uit te breiden en diepere relaties op te bouwen.
 4. Implementeren van Kostenefficiëntie-Strategieën: Identificeer en implementeer maatregelen om kosten te verlagen zonder de kwaliteit van producten of diensten te compromitteren. Hierbij kan worden gedacht aan het verlagen van de vaste kosten en deze meer variabel te maken waardoor het resultaat minder wordt beïnvloed door omzetschommelingen.
 5. Verminderen van Ondernemer-Afhankelijkheid: Ontwikkel een sterk managementteam dat kan aantonen dat het bedrijf succesvol kan opereren zonder de huidige eigenaar. Dit vermindert de overgangsrisico’s en verhoogt de aantrekkelijkheid voor kopers.
 6. Verminderen van Klant- Leverancier-Afhankelijkheid: Zorg ervoor dat geen van de klanten een te groot deel van de omzet gaat uitmaken. Een bekende regel is dat een klant niet meer dan 20% van de omzet of het resultaat (soms kan een klant een betere marge leveren dan andere klanten) mag uitmaken. Hoe meer dat is hoe groter het risico van continuïteit wordt als zo’n klant wegvalt. Dit zal voor de koper zeker een reden zijn om minder te betalen voor een onderneming. In zekere mate geldt dit ook voor de leveranciers. Helemaal als het product of de producten die bij deze leverancier worden afgenomen cruciaal voor de onderneming is en dit product ook nog eens bij een zeer beperkt aantal leveranciers ingekocht kan worden. Probeer indien mogelijk de inkoop te spreiden over meer leveranciers (ook al zal daar soms wat inkoop prijsverschil in zitten) of kijk naar mogelijke alternatieve producten of processen zodat het risico gespreid kan worden.
 7. Versterken van het Merk en Compliance: Zorg dat alle juridische en regelgevende aspecten in orde zijn, en werk aan het versterken van het merk en de reputatie van het bedrijf.

Deze strategieën zullen helpen om de waarde van de onderneming te maximaliseren en een aantrekkelijker investeringsprofiel te creëren voor potentiële kopers. Het is ook verstandig om gespecialiseerde adviseurs in te schakelen die kunnen helpen bij het optimaliseren van deze aspecten voor de verkoop.

Bel of stuur een bericht via de contactpagina.