Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > > Wat is coaching?

Wat is coaching?

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces waarbij de coach jou als cliënt (ook wel coachee genoemd) ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De doelen bepalen we vooraf gezamenlijk.

De meest voorkomende thema’s om in coaching te gaan zijn:
– balans werk-privé;
– assertiviteit;
– persoonlijke ontwikkeling;
– stressmanagement;
– loopbaanontwikkeling.

Ook andere thema’s zijn natuurlijk mogelijk. Het is aan jou als coachee om te bepalen aan welke ontwikkeldoelen je wilt werken.

De samenwerking tussen coach en coachee is een stimulerend en creatief proces waarvoor we beiden verantwoordelijkheid nemen. Als coachee leer jij aan de hand van een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Ik als jouw coach ondersteun en begeleid jouw leerproces door middel van gerichte interactie. Luisteren, doorvragen, confronteren en doelgericht werken staan hierbij centraal, op een onbevooroordeelde en empathische manier. Hiernaast kan ik gebruikmaken van passende tools en technieken.

Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van je eigen doelen en ontstaat de basis voor een positieve en duurzame verandering.