Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > LOI – Letter of intent

LOI – Letter of intent

De Letter of Intent (LOI) bij Bedrijfsovernames – Een Belangrijke Eerste Stap

De Letter of Intent (LOI), ook wel bekend als de Intentieverklaring, is een cruciaal document in het proces van bedrijfsovernames. Deze formele brief, die vaak aan het begin van de onderhandelingen wordt opgesteld, legt de intentie van de koper vast om het bedrijf te verwerven en schetst de algemene voorwaarden van de voorgestelde transactie. In deze gids bespreken we de betekenis, het doel en de belangrijkste elementen van een Letter of Intent.

Wat is een Letter of Intent (LOI):
Een Letter of Intent is een schriftelijke verklaring waarin de koper de intentie uitdrukt om het bedrijf te kopen. Hoewel de LOI doorgaans niet bindend is, creëert het een formeel kader voor verdere onderhandelingen en due diligence. Het document dient als startpunt voor het vaststellen van de basisvoorwaarden van de transactie en helpt bij het verminderen van verwarring en misverstanden tijdens het verkoopproces.

Doel van een Letter of Intent:

  1. Formaliseren van Intentie: De LOI stelt de intentie van de koper om het bedrijf te verwerven officieel vast. Dit geeft zowel de verkoper als de koper vertrouwen dat beide partijen serieus betrokken zijn bij de transactie.
  2. Basisvoorwaarden Vaststellen: De LOI schetst de hoofdpunten van de voorgestelde overeenkomst, zoals de koopsom, de betalingsstructuur, de juridische structuur van de transactie en eventuele opschortende voorwaarden.
  3. Bespoedigen van Onderhandelingen: Door belangrijke voorwaarden vroeg in het proces vast te leggen, versnelt de LOI de onderhandelingen en helpt het om efficiënter door het verkoopproces te gaan.

Belangrijke Elementen van een Letter of Intent:

  1. Beschrijving van de Transactie: Een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van welke activa of aandelen worden beoogd in de overname.
  2. Koopsom en Betalingsvoorwaarden: Specificeert de prijs die de koper bereid is te betalen en eventuele details over de betalingsstructuur.
  3. Juridische Structuur: Geeft aan hoe de transactie juridisch zal worden gestructureerd, bijvoorbeeld via een aandelentransactie of een activa-passivatransactie.
  4. Opschortende Voorwaarden: Eventuele voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de transactie wordt afgerond, zoals goedkeuringen van toezichthouders.
  5. Exclusiviteit: Kan een clausule bevatten die de verkoper verbiedt om met andere partijen te onderhandelen tijdens een bepaalde periode.

Conclusie:
De Letter of Intent (LOI) is een belangrijk instrument bij bedrijfsovernames. Hoewel het niet bindend is, legt het de intentie en basisvoorwaarden van de transactie vast, waardoor het verkoopproces gestroomlijnd en gereguleerd wordt. Professioneel juridisch advies bij het opstellen van de LOI is sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten van de overname correct worden vastgelegd en dat de belangen van beide partijen worden beschermd.

Wil je meer weten over de bedrijfsovername?

Klik hier