Blog
kompas kompas animated
dé Overname Praktijk > Het Verkooptraject

Het Verkooptraject

Inleiding tot het verkooptraject

Het verkoopproces kan in een aantal stappen worden onderverdeeld. Zo’n indeling geeft je overzicht en structuur in een proces dat voor de meeste die hiermee te maken voor het eerst is. Echter voordat je dit proces ingaat heb je al een paar flinke stappen gemaakt. Je bent ondernemer/eigenaar van een bedrijf en hebt op enig moment besloten om dit bedrijf of je belang daarin te willen verkopen. Dit is naast een rationeel ook zeker een emotioneel proces.

De processtappen

Verkoopklaar maken

Voorbereiding op de verkoop

Voordat je je onderneming in de verkoop gaat zetten is een goed voorbereiding aan te raden. In deze fase wordt de structuur tegen het licht gehouden, de afhankelijkheid van de onderneming van jou als ondernemer/eigenaar, winstgevendheid, samenstelling klanten, etc. etc.
Uiteraard kan het zijn dat jouw onderneming er al prima voorstaat en dat je deze stap kan overslaan. Echter een goede check kan geen kwaad.

Zie ook: Verkoopklaarmaken van de onderneming

Waarderen

Waardering ondernemening

Als eerste gaan we een waardering maken van de onderneming. Het is uitaard van essentieel belang dat de verkoper en adviseur die de verkoop gaat begeleiden op één lijn zitten wat betreft de waarde van de onderneming.

Zie ook: Hoe wordt een onderneming gewaardeerd?

Memorandum

Het informatiememorandum

Nadat de waarde is bepaald en ook is besloten of er met een vraagprijs of bieden wordt gewerkt kan het informatiememorandum (ook wel verkoopmemorandum) worden geschreven. In dit memorandum (verkoopbrochure) komen alle ins en outs te staan van de onderneming. Op basis hiervan zal een potentiële koper immers een (niet bindend) bod moeten uitbrengen. Dus hoe completer het memorandum is des te soepeler/voorspelbaarder het vervolgtraject zal verlopen.

Zie ook: Het informatiememorandum

Te koop zetten
& benaderen

advertentie online en zoeken

Als het memorandum klaar is kan de zoektocht beginnen. Er wordt een (geanonimiseerde) advertentie samengesteld die op verschillende platformen wordt geplaatst. Ook worden potentiële kopers actief benaderd.
Geïnteresseerden ontvangen, na het ondertekenen van een NDA (vertrouwelijkheidsverklaring) het memorandum.

Zie ook: De advertentie plaatsen en op zoek naar kopers

Biedingsbrief
[Non Binding Offer]

Ontvangen van biedingen

Of in het memorandum een vraagprijs wordt vermeld of dat er om een bod wordt gevraagd, uiteindelijk zal een potentiële koper met een bieding komen. Naast de prijs zullen hierin ook andere punten worden meegenomen. Een bieding of term sheet wordt ook wel een Non Binding Offer (niet bindende bieding) genoemd.

Zie ook: Biedingsbrief – Non Binding Offer

Onderhandeling
& LOI [Letter of Intent]

Kiezen met wie verder te onderhandelen

Uit de verschillende biedingen zal er een eerste selectie worden gemaakt waarmee de verdere onderhandelingen gevoerd worden. Met degene die als beste naar voren komt zal een LOI (intentieverklaring) worden afgesloten. Hierin worden de afspraken zoals ze zijn overeengekomen en een periode van exclusiviteit vastgelegd.

Zie ook: De intentieverklaring – LOI

Due Diligence
[“boeken” onderzoek]

Onderzoek door koper

Nu de LOI is ondertekend zal er door de verkoper een dataroom worden ingericht, waarin alle stukken worden geplaatst die voor koper van belang zijn ten aanzien van de aankoop van de onderneming.
Het doel van due diligence is om een volledig en objectief beeld te krijgen van de relevante informatie, risico’s en potentiële voordelen die gepaard gaan met de transactie.

Zie ook: Over de Due Diligence [en Vendor DD]

Verkoopcontract

Opstellen en tekenen verkoopovereenkomst

Nu de due diligence is afgerond en de eventuele punten die daaruit zijn voortgekomen verwerkt zijn kan de definitieve verkoopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Bij een aandelentransactie wordt dit ook wel de SPA (Share Purchase Agreement) en bij een activa transactie een APA (Asset Purchase Agreement).

Zie ook: Verkoopovereenkomst aandelentransactie

Zie ook: Verkoopovereenkomst activatransactie

Closing
[overdracht]

Overdracht onderneming

De laatste stap in het proces is de daadwerkelijke overdracht van de onderneming. Bij een activa transactie kan dat al bij de vorige stap worden gedaan, op het moment van de ondertekening maar dit kan ook door een akte bij de notaris worden gedaan. Dat is echter niet verplicht (los van eventueel onroerend goed) en afhankelijk wat partijen willen. Een aandelentransactie moet door de notaris worden gedaan.

Zie ook: De Closing – Overdracht van de aandelen / activa