Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > Verkoopklaar maken – De voorbereiding

Verkoopklaar maken – De voorbereiding

Het Verkoopklaar maken van een Onderneming voor een Succesvolle Bedrijfsoverdracht

Het proces van het voorbereiden van een bedrijf voor verkoop is een essentiële fase die het verschil kan maken tussen een succesvolle bedrijfsoverdracht en een uitdagende transactie. Het vereist zorgvuldige planning, optimalisatie en documentatie om potentiële kopers aan te trekken en het verkoopproces soepel te laten verlopen. Hieronder bespreken we de belangrijkste stappen die genomen moeten worden bij het verkoopklaar maken van een onderneming.

1. Zelfevaluatie en Objectieve Kijk:

Voordat een bedrijf in de verkoop wordt gezet, is het van cruciaal belang dat de eigenaar een grondige zelfevaluatie uitvoert. Dit omvat het objectief beoordelen van de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Het identificeren van operationele en financiële knelpunten, evenals groeimogelijkheden, zal helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de staat van het bedrijf en waar verbeteringen nodig zijn.

Hierbij is het ook een absolute pre als de onderneming zo onafhankelijk mogelijk is van de ondernemer. Hoe onafhankelijker hoe soepeler en voorspelbaarder een overdracht op de nieuwe eigenaar zal zijn. Bij kleine ondernemingen zal dit een lastig punt kunnen zijn omdat de ondernemer vaak het gezicht van de onderneming is en de meeste contacten met de klant en leverancier onderhoudt. Tot kan het zeker de moeite lonen om al geruime tijd voor de onderneming in de verkoop wordt gezet een ander taken over te laten nemen en als ondernemer op wat meer afstand van de organisatie te gaan staan. Let wel op dat hierdoor de kosten niet teveel gaan toenemen wat uiteindelijk weer nadelig voor de waardering van de onderneming kan uitpakken. Dus wellicht in deze voorbereidende periode als ondernemer genoegen nemen met wat minder salaris.

2. Fiscale optimalisatie:

Bij het verkoopklaar maken van een onderneming is het van groot belang om ook de fiscale structuur onder de loep te nemen. Overweeg of het zinvol is om een eenmanszaak om te zetten naar een holdingstructuur. Dit kan fiscale voordelen bieden, zoals belastingbesparing bij de verkoop van aandelen en een betere bescherming van persoonlijke activa. Het is raadzaam om hierbij advies in te winnen van een fiscalist om de meest optimale structuur te bepalen voor zowel de huidige situatie als voor de toekomstige verkoop.

Houd er rekening mee dat het tot drie jaar kan duren voordat de wijzigingen in de structuur hun effect kunnen hebben bij de verkoop van de onderneming. Dit vereist dus tijdige planning en implementatie om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen bij een toekomstige verkoop.

3. Financiële Optimalisatie:

Het verbeteren van de financiële gezondheid van het bedrijf is een sleutelstap bij het voorbereiden voor verkoop. Dit omvat het verminderen van onnodige kosten, optimaliseren van cashflow en het creëren van duidelijke en nauwkeurige financiële overzichten. Het is belangrijk om de winstgevendheid en liquiditeit te maximaliseren om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor potentiële kopers.

4. Operationele Efficiëntie:

Een goed georganiseerde bedrijfsstructuur en operationele processen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor kopers. Het identificeren van inefficiënties, het stroomlijnen van workflows en het verbeteren van de algehele operationele efficiëntie zal de waarde van het bedrijf vergroten.

5. Juridische en Compliance Aspecten:

Het is van vitaal belang om de juridische structuur van het bedrijf te controleren en ervoor te zorgen dat alle licenties, vergunningen en contracten up-to-date zijn en voldoen aan de relevante regelgeving. Een grondige juridische beoordeling zal potentiële problemen verminderen en het vertrouwen van kopers vergroten. Ook grondig checken of aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wordt voldaan wordt steeds belangrijker. Hierbij valt te denken aan de opslag van persoonsgegevens in de verschillende databases (meestal staan deze online) binnen de bedrijfssoftware, mailing programma’s etc.

6. Documentatie en Dossiervorming:

Het opstellen en organiseren van belangrijke documentatie is een cruciale stap. Dit omvat financiële verslagen, bedrijfsplannen, contracten, intellectuele eigendomsrechten en andere relevante documenten. Goede documentatie zal het due diligence-proces voor kopers vergemakkelijken en het verkoopproces versnellen.

7. Optimalisatie van Menselijk Kapitaal:

Een bedrijf met een getalenteerd en gemotiveerd team is aantrekkelijker voor potentiële kopers. Het is belangrijk om personeel te behouden en te motiveren, evenals opvolgingsplannen voor cruciale posities te hebben.

8. Marktonderzoek en Positionering:

Een diepgaande analyse van de markt en concurrentie is nodig om het bedrijf optimaal te positioneren. Dit helpt bij het identificeren van unieke verkoopargumenten en differentiatoren die kopers kunnen aantrekken.

9. Opstellen van Verkoopmateriaal:

Met behulp van de verzamelde informatie kan aantrekkelijk en informatief verkoopmateriaal worden opgesteld, zoals een informatiememorandum. Dit materiaal zal potentiële kopers voorzien van de nodige informatie om een weloverwogen beslissing te nemen. Zie hiervoor ook het artikel ‘Informatiememorandum & Advertentie’

Conclusie:
Het verkoopklaar maken van een onderneming is een stapsgewijs proces dat vereist dat alle aspecten van het bedrijf worden geoptimaliseerd en gedocumenteerd. Een zorgvuldige voorbereiding, rekening houdend met een mogelijk langere doorlooptijd, vergroot de kans op een soepele overgang en een succesvolle bedrijfsoverdracht. Het raadplegen van professionals met ervaring in bedrijfsovernames kan helpen bij het navigeren door dit complexe proces en het maximaliseren van de waarde van het bedrijf tijdens de verkoop.

Wil je vrijblijvend meer weten over het verkoopklaar maken?

Klik hier om een afspraak te maken