Blog
kompas kompas animated
dé OvernamePraktijk > Blog > De Closing [Overdracht]

De Closing [Overdracht]

Closing van Bedrijfsovernames – Overdracht van Aandelen en Activa met Juridische Expertise

De closing, ook wel bekend als de afsluiting of voltooiing, is het moment waarop een bedrijfsovername officieel wordt afgerond. Tijdens de closing vinden de juridische overdracht en de formele afwikkeling van de overname plaats. In dit kennisartikel bespreken we de closing van zowel aandelentransacties als activatransacties, waarbij we de rol van de notaris benadrukken en het belang van een goed gestructureerde afsluiting.

Closing van Aandelentransacties: Overdracht van Aandelen via de Notaris
Bij aandelentransacties omvat de closing de overdracht van aandelen van de verkopende partij naar de koper. Een overdracht van aandelen moet via de notaris plaatsvinden. De notaris zorgt ervoor dat alle documenten en formaliteiten juist zijn en dat de transactie in overeenstemming is met de geldende wetten.

Closing van Activatransacties: Keuze voor Notariële Akte
Bij activatransacties, waarbij specifieke activa worden overgedragen, is het niet altijd verplicht om een notariële akte op te stellen [Echter als er bijvoorbeeld Onroerend Goed bij de transactie is betrokken dan moet dat via de notaris]. De details van de overdracht worden meestal vastgelegd in de koopovereenkomst, zoals eerder besproken. Dit biedt een snellere en eenvoudigere manier om de overdracht te voltooien. Echter, partijen hebben nog steeds de optie om te kiezen voor een notariële akte als ze dat wensen.

Voordelen van een Notariële Akte bij Activatransacties:

  1. Extra Zekerheid: Een notariële akte biedt extra juridische zekerheid en bewijs van de overdracht, wat nuttig kan zijn in geval van geschillen.
  2. Openbare Registratie: Een notariële akte wordt openbaar geregistreerd, wat een formeel bewijs van eigendomsoverdracht biedt en bescherming biedt tegen derden.
  3. Duidelijkheid en Structuur: Een notariële akte legt de overdracht nauwkeurig en gestructureerd vast, wat nuttig is voor zowel de koper als de verkoper.

Het Belang van een Goed Gestroomlijnde Closing:
Ongeacht het type transactie is een goed gestroomlijnde closing van groot belang. Het zorgt voor een soepele overgang, minimaliseert juridische risico’s en creëert duidelijkheid voor beide partijen. Professionele juridische begeleiding, inclusief notariële diensten indien nodig, speelt een essentiële rol bij het waarborgen van een succesvolle en wettelijk bindende closing.

Conclusie:
De closing markeert het hoogtepunt van een bedrijfsovername, waarbij de overdracht van aandelen of activa wordt voltooid. Bij aandelentransacties is de gang naar de notaris verplicht voor de overdracht van de aandelen, terwijl bij activatransacties een notariële akte optioneel is en extra zekerheid biedt ten opzichte van alleen een verkoopovereenkomst. Een goed gestroomlijnde closing, met professionele juridische begeleiding, is essentieel voor een succesvolle en transparante bedrijfsoverdracht.

Wil je meer weten over de bedrijfsovername?

Klik hier