Blog
kompas kompas animated
dé Overname Praktijk > Businesscoaching

Businesscoaching

Het is niet de sterkste in zijn soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar degene die het meest openstaat voor verandering.

Charles Darwin

Waar ondernemerscoaching draait om de coachee en diens persoonlijke ontwikkeling, gaat het bij businesscoaching meer om de praktische kant van het ondernemen. De nadruk ligt op advies en begeleiding rondom concrete issues uit de dagelijkse praktijk van de onderneming. Mogelijke coachingonderwerpen zijn:

Verhouding coaching en advies

Coaching en advies lopen bij businesscoaching vaak in elkaar over. Het gaat immers om het samenspel van jou als ondernemer en jouw onderneming. Als coach richt ik me op de gewenste ontwikkeling van jouw ondernemerschap met als leidraad de doelstellingen en ambities van de onderneming. Dit kan resulteren in de ontwikkeling en uitwerking van  oplossingen en toepassingen waar ik als coach desgewenst ook een rol in heb.

Op voorhand bepalen wij gezamenlijk de scope van de businesscoaching. Net als bij ondernemerscoaching werken we met een hulpvraag en leggen we deze vast in een coach/adviesopdracht, samen met de doelstellingen en de verwachte resultaten van het traject.