Blog
kompas kompas animated
dé Overname Praktijk > OndernemersCoaching

OndernemersCoaching

Wees proactief

– Stephen R. Covey

Herken je je in een van deze situaties, of beleef je iets wat hier op lijkt? Dan kan een coach voor jou helpend zijn.

Waan van de dag

Als (MKB-)ondernemer word je al snel geleefd door de dagelijkse werkzaamheden. Je weet dat je regelmatig moet checken of je nog de juiste kant op gaat, maar het is moeilijk om afstand te nemen en de grote lijnen te bekijken.

Bovendien ben je als ondernemer en leider van de organisatie altijd de eindbeslisser. Dit is een grote en vaak eenzame verantwoordelijkheid.

Afstand nemen

Een coach in de arm nemen, kan een groot verschil maken. Dan nemen we samen die afstand om de grote lijnen te bekijken. En bespreken we samen de grote beslissingen die je wilt nemen.

Een coach is niet degene die beslissingen neemt vóór jou. Evenmin reikt een coach je pasklare oplossingen aan. De coach is er om samen met jou de belemmeringen te onderzoeken die je ervaart. Door vragen te stellen probeert de coach je buiten de gebaande paden te laten denken en zo op nieuwe ideeën of een passende aanpak te laten komen.

Wisselwerking

De samenwerking tussen jou als coachee en de coach is een stimulerend en creatief proces, waarvoor beiden verantwoordelijkheid nemen.
Als coachee leer je meer over jezelf aan de hand van de wisselwerking tussen inzicht en gedrag.
De coach ondersteunt en begeleidt jouw leerproces door middel van gerichte interactie. Luisteren, doorvragen, confronteren en doelgericht werken staan centraal, waarbij de coach zich empathisch en onbevooroordeeld opstelt. Hiernaast wordt, waar nodig, gebruik gemaakt van passende tools en technieken.

Ondernemer centraal

Samengevat is ondernemerscoaching een effectieve manier om een ondernemer die een uitdaging ervaart vooruit te helpen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om jou als ondernemer en niet om jouw onderneming. Gaat het juist wel om jouw onderneming, dan hebben we het over businesscoaching. Op deze pagina lees je hier meer over.

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE MET de coach JOUW COACHTRAJECT AANGAAT?

Besluit je na onze kennismaking om met ons in zee te gaan, dan krijgen we eerst helder wat jouw coachvraag is en omschrijven we die in een coachcontract. Dit is belangrijk om jouw traject te kunnen borgen en monitoren. Het zorgt onder meer dat we zogezegd dezelfde stip op de horizon hebben.

In een serie coachsessies werken we vervolgens aan jouw coachvraag. Je hebt hierbij de onverdeelde aandacht van de coach. Elke sessie kijken we terug hoe de afgelopen periode is geweest. Liep je tegen bepaalde zaken aan? Heb je een specifieke vraag of situatie die je op wilt pakken? Dan nemen we dit mee in de sessie. Na elke sessie stellen we concrete doelen voor de periode tot de volgende sessie. Hierbij gaat het altijd om doelen die leiden tot het behalen van jouw coachvraag.

Tijdens jouw coachingtraject kunnen we onder meer de volgende onderwerpen oppakken:

FAMILIEBEDRIJF

Uiteraard geldt de benadering en aanpak van coachen ook voor ondernemers binnen familiebedrijven. Onze ervaring binnen het familiebedrijf komt hierbij goed van pas.

Stroeve verhoudingen

Binnen ieder bedrijf is sprake van dynamiek tussen mensen. Binnen familiebedrijven is zelfs sprake van extra dynamiek. De werkrelatie en de familierelatie lopen hier immers door elkaar heen. Patronen van vroeger (de verhoudingen binnen de familie), komen onherroepelijk tot uiting in de dagelijkse werksituatie. Dat kan heel mooi zijn. Je weet wat je aan elkaar hebt en vertrouwt elkaar blind. Maar het kan ook hinderen. Belemmerende gedachten en overtuigingen van vroeger kunnen de samenwerking danig verstoren.

Loopt het tussen familieleden niet lekker, dan kan het helpen om een onbevooroordeelde derde in te schakelen. De coach onderzoekt dan samen met jullie waar de wrijving vandaan komt. En uiteraard hoe de samenwerking weer vlot getrokken kan worden.

Volgende generatie

Oriënteren jullie je op een overdracht aan de volgende generatie? Vaak wordt dit proces benaderd vanuit financiële overwegingen en gaat men voorbij aan de emotionele aspecten. Die wegen veelal echter zwaar en kunnen zich manifesteren in de onderstroom. Wat bijvoorbeeld, als een familielid wordt geacht het stokje over te nemen, maar dit eigenlijk niet wil, of hier in elk geval nog niet zeker van is? Het kan een verkeerde aanname zijn dat zoon of dochter dit graag wil. Ook het tegenovergestelde kan gebeuren: de aanname dat zoon of dochter toch geen interesse zal hebben, terwijl die dit eigenlijk wel heeft.

Deze situaties kunnen voortkomen uit sterke patronen en overtuigingen van de leden van de huidige generatie. Voor de nieuwe generatie kan er hierdoor een drempel zijn om zaken bespreekbaar te maken.

Iedereen gelijkgestemd

De coach gaat onbevooroordeeld met alle betrokkenen in gesprek; zowel gemeenschappelijk als 1-op-1. Zo worden de werkelijke wensen en ideeën zichtbaar van iedereen die een rol speelt bij de overdracht. Dit versoepelt het proces en zorgt ervoor dat alle familieleden de toekomst gelijkgestemd tegemoet zien.

Veelgestelde vragen

Coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces waarbij de coach jou als cliënt (ook wel coachee genoemd) ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. De doelen bepalen we vooraf gezamenlijk.

De meest voorkomende thema’s om in coaching te gaan zijn:
– balans werk-privé;
– assertiviteit;
– persoonlijke ontwikkeling;
– stressmanagement;
– loopbaanontwikkeling.

Ook andere thema’s zijn natuurlijk mogelijk. Het is aan jou als coachee om te bepalen aan welke ontwikkeldoelen je wilt werken.

De samenwerking tussen coach en coachee is een stimulerend en creatief proces waarvoor we beiden verantwoordelijkheid nemen. Als coachee leer jij aan de hand van een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Ik als jouw coach ondersteun en begeleid jouw leerproces door middel van gerichte interactie. Luisteren, doorvragen, confronteren en doelgericht werken staan hierbij centraal, op een onbevooroordeelde en empathische manier. Hiernaast kan ik gebruikmaken van passende tools en technieken.

Op deze manier word je bekwamer in het bereiken van je eigen doelen en ontstaat de basis voor een positieve en duurzame verandering.

Uiteraard kun je alle informatie krijgen die je nodig hebt. De stap om een coach in de arm te nemen ligt voor veel mensen buiten hun comfortzone. Het is dus zaak dat je de juiste afwegingen kunt maken.

Onder de FAQ ‘Wat kan ik verwachten van het kennismakingsgesprek’ lees je hoe je meer informatie krijgt om tot een besluit te komen.

Voordat we het coachingtraject starten, is het fijn dat we elkaar ontmoeten en kennismaken.

Tijdens dit kennismakingsgesprek kun je voelen of het klikt tussen ons. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het coachingtraject. Pas wanneer er een goede vertrouwensband is, kun je jezelf namelijk openstellen voor verandering.

Het kennismakingsgesprek is ook bedoeld om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. Ik krijg een beeld van jouw verhaal, van waar je tegenaan loopt en wat je met de coaching wilt bereiken. Omgekeerd krijg jij een beeld van mijn werkwijze en van mij als persoon.

Klikt het, dan stellen wij nog tijdens dit gesprek een coachvraag op (waar worstel je mee) en formuleren wij een doel (wat wil je bereiken en hoe gaan we dat doen).

Na het gesprek heb je alle ruimte om hier nog eens goed over na te denken. Want jij bepaalt natuurlijk zelf met wie, waar én wanneer je aan de slag gaat! Als je echter al tijdens het gesprek weet dat het goed voelt, kunnen we meteen vanaf de volgende sessie samen op weg.

Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en duurt gemiddeld 30 minuten tot 1 uur. Dit gesprek vindt fysiek of online plaats. Dit overleggen we bij het maken van de afspraak.

leder traject is anders en dus uniek. Daarom is er geen standaard lengte voor een (coach)traject.

Gemiddeld duurt een coachtraject echter zo’n 5 tot 8 sessies, afhankelijk van de coachvraag. Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

In het coachcontract dat wij als coach en coachee met elkaar aangaan staat een inschatting van het aantal sessies en de tijdsduur per sessie.

Elk coachtraject en elke coachvraag is uniek. Daarom is er geen standaard techniek of methode. Veel belangrijker dan de methode of middelen die worden gebruikt, is uiteindelijk dat het coachtraject zo wordt ingericht dat jij het gewenste resultaat behaalt.

Afhankelijk van omstandigheden kunnen we werken met beproefde methodes en hulpmiddelen als Voice Dialogue, RET, Kernkwadrant, etc.

We kunnen online werken middels Zoom of Teams, of op locatie. De reisafstand en jouw wensen als coachee spelen hierin mee. Wat het wordt, bepalen we samen.

Het besluit om een coach in te schakelen is een beslissing om in jezelf (en jouw organisatie) te investeren. Coaching is een investering met een hoog rendement.

Het tarief voor ondernemerscoaching en businesscoaching is € 150,00 per uur exclusief btw. Dit is exclusief reiskosten voor de ‘live’ coaching (afhankelijk van waar de coaching plaatsvindt) en inclusief de voorbereiding van de sessie.

Aan de hand van het (gratis) kennismakings-/intakegesprek schatten we in uit hoeveel sessies het traject zal bestaan. Gaande het traject kunnen we dit uiteraard in wederzijds overleg aanpassen.

De vragen die hierboven staan zijn de meest voorkomende, maar de lijst is natuurlijk nooit compleet. Heb je een of meerdere andere vragen, dan ontvang ik die heel graag.

Je kunt jouw vragen mailen naar robert@robertbakker.coach. Wil je ze liever telefonisch bespreken, dan kan dit natuurlijk ook. Om zeker te weten dat ik in de gelegenheid ben, is het handig als je me een mailtje stuurt met een terugbelverzoek.

rotateRobert zijn sterkste punt is het oprecht tonen van interesse naar mij!

Robert sterkte punt tijdens het coachen is dat Robert interesse toont en echt luistert naar wat ik zeg. Robert kan een gesprek goed leiden en brengt veel eigen input vanuit eigen ervaringen als ondernemer. Dit geeft mij het gevoel dat Robert weet waar hij het over weet. Robert deelt niet alleen zijn ervaringen als ondernemer maar ook zijn ervaringen met het uitoefenen van de opdrachten zoals het schrijven van een persoonlijke missie statement. Dit geeft voor mij nog een extra onderbouwing dat Robert weet wat hij doet en er zelf ook achterstaat!

Mick Butler, Startup