Blog
kompas kompas animated
dé Overname Praktijk > Privacy Policy

Privacy Policy

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van dé OvernamePraktijk BV kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen.

PERSOONSGEGEVENS

dé OvernamePraktijk BV kan persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van dé OvernamePratijk BV, en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op onze website.

dé OvernamePraktijk BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAT dé Overnamepraktijk bv MET UW GEGEVENS DOET

dé OvernamePraktijk BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan dé OvernamePraktijk BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of ten behoeve van een opdracht.

HOE LANG dé overnamepraktijk BV UW GEGEVENS BEWAART

dé OvernamePraktijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijke bepalingen dat vereisen. dé OvernamePraktijk BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hier toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. dé OvernamePraktijk BV zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt hierover contact opnemen via contact@deovernamepraktijk.nl

WEBSITEBEZOEK

Op de website van dé OvernamePraktijk BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals klikgedrag, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. dé OvernamePraktijk BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGING

dé OvernamePraktijk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van dé OvernamePraktijk BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

HEEFT U VRAGEN?

contact@deovernamepraktijk.nl De website www.deovernamepraktijk.nl is een website van dé OvernamePraktijk BV.